Meetrapport

Een meetrapport geeft u als (ver)koper, (ver)huurder inzicht wat de grootte is van het bedrijfspand of woning. Naast uitgetekende plattegronden in Floorplanner, gebruiksoppervlak bij bedrijfsgebouwen en woningen, krijgt u voor bedrijfspanden inzicht wat de verhuurbare vloeroppervlak is.

Energielabel
Energie audit

In 2012 heeft de EU de Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld, dit is een onderdeel van de doelstelling om 20 % lager energieverbruik te hebben in 2020.
Het bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als voor bedrijven. Volgens EED zijn in het algemeen grote ondernemingen verplicht een energie audit te voeren.

Energielabel