Verplicht energielabel voor kantoren 

Europees Klimaat Akkoord 

Op 28 juni 2019 werd in Parijs het Klimaat Akkoord gepresenteerd. Elk land binnen de Europese Unie heeft hiermee te maken, en dient zich actief bezig te houden met het naleven van de gemaakte afspraken in dit Akkoord. Het aanscherpen en handhaven van het energielabel is een onderdeel van dit Klimaat Akkoord. Bijkomende verplichtingen staan o.a.ook opgenomen in het Bouwbesluit (art.5.11). Hieronder staat een link waarin het Klimaat Akkoord van Parijs verder uitgelegd wordt. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatakkoord/wat-is-het-klimaatakkoord 

Helft van alle kantoorpanden voldoen niet aan de verplichte eisen 

In Nederland is het energielabel tot nu toe relatief vrijblijvend gebleven, met als gevolg dat 44% van alle kantoorpanden in Nederland in de huidige staat in 2023 niet voldoen aan de eisen. 

Zoals vermeld is het vanaf 2023 voor kantoorpand eigenaren verplicht om deze panden te hebben voorzien van minimaal een energielabel C. Wanneer zij niet in het bezit zijn van een geldig minimaal energielabel C zal de handhavende gemeente bij controle een boete kunnen opleggen van €20.000,– . Uiteraard zal eerst een waarschuwing gegeven worden, wanneer hier vervolgens geen gehoor aan wordt gegeven zal de boete alsnog opgelegd worden, en daarbij zal het pand niet meer gebruikt mogen worden als kantoor, dit is natuurlijk erg ongewenst. 

Snel en eenvoudig uw energielabel checken 

Om te checken welk energielabel u nu heeft kunt u kijken op www.ep-online.nl. Hier kunt u eenvoudig met behulp van uw postcode en huisnummer kijken welk energielabel uw pand heeft, en eventueel of uw pand wel een label heeft. 

Mocht u een energielabel hebben, dan staat deze weergeven met een letter van A tot en met G. Dit is een schaal die weergeeft hoe energie-efficiënt een pand is. A (groen, zeer zuinig tot en met G (rood, zeer onzuinig). 

Energielabel A t/m C 

Wanneer een kantoorpand een energielabel heeft van label A tot en met label C, voldoet deze aan de verplichtingen voor 2023. Wanneer u een label B of C heeft kunt u echter nog wel energiebesparende maatregelen nemen. Er zijn momenteel verschillende financiële regelingen waardoor u enorm voordelig kunt investeren in verduurzaming van uw pand, eis is dat de verduurzaming een terugverdientijd heeft van vijf jaar. Bijkomend voordeel is voor u dat uw jaarlijkse stroomkosten lager zullen zijn, en de energiebesparende maatregelen binnen 5 jaar terugverdient zullen zijn. 

Energielabel D t/m G 

Wanneer een kantoorpand een energielabel heeft van label D tot en met G, voldoet u niet aan de aankomende eisen. Dit betekent dat energiebesparende maatregelen genomen dienen te worden. Uiteraard valt een labelsprong van label D naar label C wel mee, maar wanneer u label G heeft is dit toch wel een aardig project: Er dient een hoop te gebeuren om de nodige labelsprong te maken. Daarbij is het enorm lastig om dit goed te doen, er zijn zoveel verschillende maatregelen met soms enorme verschillen qua kosten en rendement. 

EPA-adviseur to the rescue! 

Om efficiënte doeltreffende investeringen te doen wordt aangeraden om bij de verduurzaming van het een pand een gecertificeerde EPA-adviseur te betrekken. Wanneer u een energielabel heeft laten opstellen door een gecertificeerde EPA-adviseur kan hij ook adviseren over eventueel energiebesparende maatregelen. De adviseur heeft verstand van zaken door ervaring en is op de hoogte van subsidies, fiscale voordelen en de eisen om deze te krijgen. Met behulp van de Lijst Erkende Maatregelen kan samen met de adviseur gekeken worden naar toepasselijke maatregelen om tot het vereiste label te komen met behulp van de juiste investeringen. Bij het advies (zogenaamde Maatwerkadvies) worden verschillende varianten met software doorgerekend m.b.t. investeringen en terugverdientijden. 

Wij zijn gecertificeerde EPA-adviseurs met kennis van bovenstaande zaken en kunnen uw woning of bedrijfsgebouw voor u “Betrokken en zorgeloos verduurzamen”. Indien u dit wenst kunnen wij naast het advies ook de begeleiding verzorgen van de realisatie van de energiebesparende maatregelen.