Berekeningen bij aanvraag bouw- of omgevingsvergunningen

Vanaf 1-1-2021 is de regelgeving voor de energieprestatie voor gebouwen gewijzigd in ‘BENG’ (Bijna energie Neutraal Gebouw). BENG vervangt voor nieuwbouw en renovaties de EPC-berekeningen en voor bestaande bouw de EI-berekeningen.
Voor BENG is een nieuwe rekenmethodiek NTA8800 van toepassing. Er is vanaf 1-1-2021 dus één rekenmethode voor zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw of utiliteitsbouw.

Bij BENG spelen drie indicatoren een grote rol, te weten:

  • EP1: Energiebehoefte;
  • EP2: Benodigde fossiele energie;
  • EP3: Aandeel hernieuwbare energie.

Verder is er een aanvullende eis m.b.t. oververhitting bij woningen, de TO-juli.
Woningen worden steeds beter geïsoleerd en kierdicht gemaakt. Verder worden de zomers door de klimaatverandering warmer. Al met al heeft dit tot gevolg dat bij extreem warme dagen de warmte moeilijk uit het huis is te krijgen. Bepaalde maatregelen kan dit tegengaan.

Wie krijgt te maken met BENG
Eenieder (opdrachtgever, ontwerper, aannemer, installateur enz.) die betrokken is bij een nieuw te bouwen of te renoveren van een woning of utiliteitsgebouw (winkel, school, kantoor, sportaccommodatie, horecapand e.d.) krijgt hiermee te maken.

Bij een aanvraag voor een bouw- of omgevingsvergunning vraagt de gemeente een gecertificeerde rapportage m.b.t. energieprestatie, een zogenaamde BENG-berekening. De bouwplantoetser van de gemeente toetst of de rapportage voldoet aan bouw- en regelgeving, met name het (aangepaste) bouwbesluit. Ook wordt als onderdeel van de vergunningverlening het (voorlopig) energielabel centraal bij het RVO geregistreerd.

Bij de oplevering van een nieuwbouw of gerenoveerd pand is weer zo’n rapportage m.b.t. energieprestatie nodig, er wordt dan gecontroleerd of de energieprestatie in de werkelijke situatie overeenkomt met het ingediende bouwplan. Om een (definitief) energielabel af te kunnen geven moet ook tijdens het bouwproces een bouwdossier met bewijslast zoals foto’s, facturen en gecontroleerde kwaliteitsverklaringen door de aannemer en installateur(s) worden bijgehouden.

Wat kunnen wij betekenen?
LabelBeer beschikt over gediplomeerde en gecertificeerde EP-U/D en EP-W/D adviseurs die in het traject van nieuwbouw en renovatie op het gebied van energieprestatie voor zowel woning en utiliteitsbouw vanaf ontwerp tot en met de oplevering kunnen adviseren en de nodige rapportages (BENG-berekening, voorlopig- en definitief energielabel kunnen verzorgen. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. u kunt daarvoor ons bellen onder telefoonnummer: 0516 – 66 21 21 of ons mailen: info@labelbeer.nl

Onze gegevens