Informatieplicht energiebesparing voor grootverbruikers

Per 1 juli 2019 was de deadline en tevens de ingangsdatum van de informatieplicht. Deze plicht houdt in dat iedere inrichting, die onder de energiebesparingsplicht valteen rapport dient op te sturen naar het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag zijn vaak omgevingsdiensten van gemeenten of provincies. Vervolgens dient eens per vier jaar een nieuw rapport opgestuurd te worden. Dit is geregeld in artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Online via: www.rvo.nl/informatieplicht valt het bereik te vinden van energiebesparingseis, en tevens de reikwijdte die bepaalt of de informatieplicht geldt voor u. 

De informatieplicht is in het leven geroepen om de handhaving te verbeteren met het oog op dat men zich actief bezig gaat houden met het verduurzamen van hun panden daar waar mogelijk. 

Informatieplicht voor de drijver (gebruiker/eigenaar van de inrichting) 

Een drijver van een inrichting dient de genomen energiebesparende maatregelen te weergeven. Het uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen is de Erkende Maatregelen Lijst (EML) per sector/bedrijfstak. Deze lijsten staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling.  De energiebesparende maatregelen hebben een korte terugverdientijd van vijf jaar. 

In sommige gemeenten werden ook VvE’s aangeschreven met de mededeling dat zij moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Dat is niet juist, want een VvE is geen bedrijf of instelling in de zin van Wet milieubeheer. 

EPA-adviseur to the rescue! 

Met behulp van de Lijst Erkende Maatregelen kan samen met de adviseur gekeken worden naar toepasselijke maatregelen om tot het vereiste label te komen met behulp van de juiste investeringen. Bij het advies (zogenaamde Maatwerkadvies) worden verschillende varianten met software doorgerekend m.b.t. investeringen en terugverdientijden. 

Wij zijn gecertificeerde EPA-adviseurs met kennis van bovenstaande zaken en kunnen uw woning of bedrijfsgebouw voor u “Betrokken en zorgeloos verduurzamen”. Indien u dit wenst kunnen wij naast het advies ook de begeleiding verzorgen van de realisatie van de energiebesparende maatregelen.