Wat is maatwerk advies voor energielabels?

Onze EP-adviseur verricht een gedetailleerde opname van uw bedrijfspand of woning en geeft specifiek advies over energiebesparende maatregelen, verhogen van het comfort en het verbeteren van het binnenklimaat.

Verbeter je energielabel

Verder is duidelijk wat de energiemaatregelen voor effect hebben op labelverbetering, wat de investeringen en terugverdientijden zijn. De energiebesparende maatregelen sluiten aan op uw ambitieniveau of wettelijke verplichtingen tot verduurzamen van uw bedrijfspand of woning. Voor ons maatwerkadvies en de energiebesparende maatregelen zijn subsidie en fiscale voordelen mogelijk. 

Onafhankelijk energielabel advies

De kwaliteit van ons energieadvies is gewaarborgd via een onafhankelijke certificering. Voor financiering van woningen en bedrijfspanden stellen banken voorwaarden of geven financieringsvoordelen met betrekking tot verduurzamen. 

Duurzaam is meer dan een trend: Het is een dynamische gebeuren in de wijze hoe de maatschappij tegen energie en het milieu aankijkt. 

Onze gegevens

 • Boskamp 16, 8431 PS Oosterwolde

 • Haskeruitgang 103, 8447 CK Heeerenveen

Maatwerkadvies voor woningen en VvE’s 

Bij woningen en VvE’s is voor energiebesparende maatregelen de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) van belang. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Er dienen bijvoorbeeld minimaal twee isolerende maatregelen aan de thermische schil plaats te vinden.  

Subsidie

De overheid verstrekt subsidie voor het maatwerkadvies van een gecertificeerde EP-adviseur. Afhankelijk van het ambitieniveau van de woningeigenaar of VvE kan in het maatwerkadvies scenario’s worden berekend tot ”nul op de meter”. 

Wij kunnen voor VvE’s het maatwerkadvies uitbreiden met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), eventueel in combinatie met procesbegeleiding van de verduurzaming. 

Het Nationaal Energiebespaarfonds voor verduurzaming van VvE’s verstrekt leningen tegen late rentes in de vorm van een Energiebespaarlening. 

Offerte aanvragen

Maatwerkadvies voor bedrijfspanden 

De door de overheid aangeboden subsidies en financieringsmogelijkheden voor (energiebesparende) maatregelen zijn zeer divers. De wijze van aanvragen en het verstrekken van de juiste gegevens is specialistisch werk.
Enkele bekende subsidies zijn de Energie Investering aftrek, Investering stimulering duurzame energie en MKB kredieten. Wij kunnen u hierin verder helpen. 

Voor de energiebesparende maatregelen wordt door de overheid gebruik gemaakt van zogenaamde erkende energiebesparende maatregelen (EML). Elke maatregel is aan voorwaarden verbonden. 

Zo kunnen we bijvoorbeeld voor uw kantoor in overleg met u een pakket aan energiebesparende maatregelen samenstellen zodat uw kantoor voldoet aan de wettelijke minimale energielabel C per 1-1-2023.  

Ook is er in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer bij bedrijfspanden met een energieverbruik van meer dan 50.000 KWh aan elektriciteitsverbruik en/of 25.000 m2 aan gasverbruik een informatieplicht in het treffen van (erkende) energiebesparende maatregelen waar de terugverdientijd 5 jaar of korter is. 

Hierin kunnen wij u ondersteunen met een maatwerkadvies. 

Offerte aanvragen

Offerte maatwerkadvies aanvragen?

  Uw Naam *
  Uw Bedrijfsnaam (optioneel)
  Uw E-mailadres *
  Uw Telefoonnummer *
  Gegevens van uw bedrijfspand of woning
  Straat *
  Huisnummer*
  Postcode*
  Plaats*
  Oppervlakte *
  Type maatwerkadvies *

  Wilt u meer informatie met ons delen?