Nieuws

Energielabel verplicht voor kantoren

2019-10-25T15:53:57+00:0012 april 2019|Nieuws|

Verplicht energielabel voor kantoren  Europees Klimaat Akkoord  Op 28 juni 2019 werd in Parijs het Klimaat Akkoord gepresenteerd. Elk land binnen de Europese Unie heeft hiermee te maken, en dient zich actief bezig te houden met het naleven van de gemaakte afspraken in dit Akkoord. Het aanscherpen en handhaven van het energielabel is een onderdeel van dit Klimaat Akkoord.

Informatieplicht energiebesparing voor grootverbruikers

2019-10-23T15:10:12+00:0017 september 2019|Nieuws|

Informatieplicht energiebesparing voor grootverbruikers Per 1 juli 2019 was de deadline en tevens de ingangsdatum van de informatieplicht. Deze plicht houdt in dat iedere inrichting, die onder de energiebesparingsplicht valt, een rapport dient op te sturen naar het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag zijn vaak omgevingsdiensten van gemeenten of provincies. Vervolgens dient eens per vier jaar een nieuw rapport opgestuurd

Vereenvoudigd energielabel voor woningen vervalt

2020-08-01T18:31:35+00:001 juni 2020|Nieuws|

Vereenvoudigd energielabel voor woningen vervalt Onnauwkeurig Wie tegenwoordig een (definitief) energielabel wil voor zijn woning kan deze simpelweg met een klik op een knop achter de computer aanvragen en eventueel bewijs indienen van genomen energiebesparende maatregelen, waarna een erkende deskundige deze eenvoudig met een klik op een knop kan bevestigen. Deze methode blijft van