Vereenvoudigd energielabel voor woningen vervalt

Onnauwkeurig

Wie tegenwoordig een (definitief) energielabel wil voor zijn woning kan deze simpelweg met een klik op een knop achter de computer aanvragen en eventueel bewijs indienen van genomen energiebesparende maatregelen, waarna een erkende deskundige deze eenvoudig met een klik op een knop kan bevestigen. Deze methode blijft van kracht tot 31 december 2020. 

Een methode met voor- en nadelen. Het klinkt erg leuk; binnen een dag een energielabel, maar de vraag is wat het nut is van dit energielabel. Om het kort samen te vatten is het energielabel een onderdeel van het Klimaat Akkoord van Parijs: Een Akkoord dat de Europese lidstaten hebben opgesteld naar aanleiding van de verslechtende conditie van het klimaat. De rol van het energielabel is hierin een schets geven van hoe energie-efficiënt een gebouw is, en daarmee een weergave geven van het energieverbruik van het pand. De vraag is hiermee dan ook hoe nauwkeurig dit “Vereenvoudigd energielabel” is: Hoe kan iets dat toch zo belangrijk is, zo simpel gegenereerd worden? 

EPA-adviseur 

Zonder de nodige gegevens om de daadwerkelijke efficiënte van de woning te bepalen is het energielabel volgens velen betekenisloos. In plaats van dit online te doen wordt aangeraden om een gecertificeerde EPA-adviseur langs te laten komen om het pand te inspecteren, vanaf 1 juli 2020 wordt dit zelfs de nieuwe (Europese) methode. Deze zogenoemde “gecertificeerde EPA-adviseur” inspecteert de woning en let daarbij op zowel bouwkundige aspecten zoals de geometrie, als wel installatietechnische aspecten, denk hierbij aan een eventuele airco-unit die dan weer bijdraagt aan het comfort van de woning.  

Het verschil is dat bij de online aanvraag met standaardwaarden wordt gerekend, terwijl een expert op locatie ook eventuele verbeteringen kan zien. Misschien is er in de tussentijd wel een overstap gemaakt van enkelglas naar dubbel- of zelfs HR++ glas, of misschien is het pand inmiddels na-geïsoleerd. Maatregelen die de efficiëntie van het pand ten goede komen en daarmee het energielabel verbeteren. 

Voordelen 

Als dergelijke verbeteringen zijn gemaakt (al dan niet door u), zult u dit ongetwijfeld hebben gemerkt aan uw energierekening. Afhankelijk van de verbeteringen kan het soms enkele honderden euro’s per jaar schelen in de energierekening. Mensen zien soms enkel en alleen dit en denken dan dat de terugverdientijd niet afweegt tegen de kosten van de maatregelen. Waar mensen minder vaak bij stilstaan zijn de overige financiële voordelen die de verbeteringen brengt. Om bovenstaande te ontkrachten: Nederland heeft budget vrijgemaakt voor verduurzamingen van panden door het Klimaat Akkoord van Parijs. Dit had als gevolg dat er een lijst is opgesteld met verbeteringen die u kunt doorvoeren. De verbeteringen die op de lijst staan kennen allemaal een flinke subsidie, waardoor de prijs van dergelijke verbeteringen al enorm veel lager liggen, en de terugverdientijd toch een stuk interessanter wordt. Een tweede punt is dat de genomen verbeteringen ook nog eens waarde toevoegen aan een pand. Enkelglas wordt dubbelglas, het pand wordt zuiniger, noem het maar op, het draagt allemaal bij aan de stijging van de waarde van het pand. Het kan dus ook als een buffer of investering gezien worden die bij verkoop of verhuur een flinke impact kan hebben. Daarbij houden hypotheekverstrekkers steeds vaker rekening met het energielabel: hoe zuiniger een pand, hoe lager de hypotheekrente bijvoorbeeld.  

Gevolgen 

Wat in Nederland gebeurt, gebeurt overal in Europa: iedereen moet immers meegaan met het Klimaat Akkoord van Parijs dat gesloten is. Het voornaamste doel van de nieuwe methode is dat er binnen Europa een standaard index komt waardoor het energielabel binnen Europa universeel wordt. 

Een ander gevolg is echter, dat een gecertificeerde EPA-adviseur langs moet komen, de kosten van een opname ter plaatse door een gecertificeerde EPA-adviseur is hoger dat een controle van de door u aangeleverde bewijsstukken achter de computer. Dit vinden mensen uiteraard minder fijn, maar men dient in het achterhoofd te houden dat aan de hand van het rapport van de gecertificeerde EPA-adviseur men hierop kan inspelen. Dit kan uit verschillende standpunten: Al dan niet omdat je milieubewuster wilt zijn, dan wel om de financiële voordelen. 

Wanneer u zelf een energielabel voor bijvoorbeeld voor uw woning wilt, wordt u aangeraden verder te kijken op onze website. Wij zijn gecertificeerd EPA-adviseurs en kunnen uw woning “Betrokken en zorgeloos verduurzamen”. 

Klik hier voor een overzicht van onze gehanteerde prijzen.